Naslovna  |  Projekti

Projekti

FELJTON: “Stubovi održivog razvoja” - EKOLOŠKI STUB (VIDEO)

28. 11. 2016.

FELJTON: “Stubovi održivog razvoja” - EKOLOŠKI STUB (VIDEO)

Održivim razvojem se ide u susret potrebama sadašnjosti tako da se ne ugrožavaju mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe. U skladu sa ovim načelom ...

[detaljnije]

0

FELJTON: “Stubovi održivog razvoja” - SOCIJALNI STUB (VIDEO)

27. 11. 2016.

FELJTON: “Stubovi održivog razvoja” - SOCIJALNI STUB (VIDEO)

Održivim razvojem se ide u susret potrebama sadašnjosti tako da se ne ugrožavaju mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe. U skladu sa ovim načelom ...

[detaljnije]

0

FELJTON: “Stubovi održivog razvoja” - EKONOMSKI STUB (VIDEO)

26. 11. 2016.

FELJTON: “Stubovi održivog razvoja” - EKONOMSKI STUB (VIDEO)

Održivim razvojem se ide u susret potrebama sadašnjosti tako da se ne ugrožavaju mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe. U skladu sa ovim načelom ...

[detaljnije]

0

FELJTON: “Stubovi održivog razvoja” - INSTITUCIONALNI STUB (VIDEO)

25. 11. 2016.

FELJTON: “Stubovi održivog razvoja” - INSTITUCIONALNI STUB (VIDEO)

Održivim razvojem se ide u susret potrebama sadašnjosti tako da se ne ugrožavaju mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe. U skladu sa ovim načelom ...

[detaljnije]

0

TV serijal: ’’(Anti) korupcija u lokalnim sredinama’’ (VIDEO)

15. 11. 2016.

TV serijal: ’’(Anti) korupcija u lokalnim sredinama’’ (VIDEO)

Korupcija je u Srbiji način života, priznaju to konačno i političari na vlasti, doduše pritisnuti uslovom Evropske unije odakle sve glasnije poručuju da su nezadovoljni neispunjenim ...

[detaljnije]

0

Feljton (5.): (Anti) korupcija u lokalnim sredinama – GRAĐANSKI AKTIVIZAM

05. 11. 2016.

Feljton (5.): (Anti) korupcija u lokalnim sredinama – GRAĐANSKI AKTIVIZAM

Karakter lokalne zajednice umnogome određuju specifičnosti korupcije na lokalnom nivou. Naime, ukoliko u lokalnoj zajednici postoje i deluju svi uslovi za pojavu i širenje ...

[detaljnije]

0

Feljton (4.): (Anti)korupcija u lokalnim sredinama – UZBUNJIVAČI

04. 11. 2016.

Feljton (4.): (Anti)korupcija u lokalnim sredinama – UZBUNJIVAČI

Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o zaštiti uzbunjivača koji se primenjuje od 05.06.2015. godine. Bila je to, u izvesnom smislu, pobeda javnosti, medija ...

[detaljnije]

0

Feljton (3.): (Anti)korupcija na lokalnom nivou – KAKO SPREČITI?

Feljton (3.): (Anti)korupcija na lokalnom nivou – KAKO SPREČITI?

Promocija antikoruptivnog aktivizma na nivou lokalne zajednice i podizanje svesti građana o potrebi borbe protiv korupcije predstavljaju ciljeve ovog projekta, jednom rečju ...

[detaljnije]

0

Feljton (2.): (Anti)korupcija u lokalnim sredinama – POSLEDICE

02. 11. 2016.

Feljton (2.): (Anti)korupcija u lokalnim sredinama – POSLEDICE

Karakter lokalne zajednice značajno određuje specifičnosti korupcije na lokalnom nivou. Naime, u lokalnoj zajednici postoje i deluju svi neophodni činioci za pojavu i širenje ...

[detaljnije]

0

Feljton (1.): (Anti)korupcija na lokalnom nivou – UZROK?

01. 11. 2016.

Feljton (1.): (Anti)korupcija na lokalnom nivou – UZROK?

Prošla je decenija ipo od demokratskih promena u Srbiji, a još uvek nije mnogo urađeno u suzbijanju korupcije i građani nemaju poverenja da državnim organima prijave zloupotrebe ...

[detaljnije]

0

Vremenska prognoza