Naslovna  |  Projekti

Projekti

TV serijal: ’’(Anti) korupcija u lokalnim sredinama’’ (VIDEO)

15. 11. 2016.

TV serijal: ’’(Anti) korupcija u lokalnim sredinama’’ (VIDEO)

Korupcija je u Srbiji način života, priznaju to konačno i političari na vlasti, doduše pritisnuti uslovom Evropske unije odakle sve glasnije poručuju da su nezadovoljni neispunjenim ...

[detaljnije]

0

Feljton (5.): (Anti) korupcija u lokalnim sredinama – GRAĐANSKI AKTIVIZAM

05. 11. 2016.

Feljton (5.): (Anti) korupcija u lokalnim sredinama – GRAĐANSKI AKTIVIZAM

Karakter lokalne zajednice umnogome određuju specifičnosti korupcije na lokalnom nivou. Naime, ukoliko u lokalnoj zajednici postoje i deluju svi uslovi za pojavu i širenje ...

[detaljnije]

0

Feljton (4.): (Anti)korupcija u lokalnim sredinama – UZBUNJIVAČI

04. 11. 2016.

Feljton (4.): (Anti)korupcija u lokalnim sredinama – UZBUNJIVAČI

Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o zaštiti uzbunjivača koji se primenjuje od 05.06.2015. godine. Bila je to, u izvesnom smislu, pobeda javnosti, medija ...

[detaljnije]

0

Feljton (3.): (Anti)korupcija na lokalnom nivou – KAKO SPREČITI?

Feljton (3.): (Anti)korupcija na lokalnom nivou – KAKO SPREČITI?

Promocija antikoruptivnog aktivizma na nivou lokalne zajednice i podizanje svesti građana o potrebi borbe protiv korupcije predstavljaju ciljeve ovog projekta, jednom rečju ...

[detaljnije]

0

Feljton (2.): (Anti)korupcija u lokalnim sredinama – POSLEDICE

02. 11. 2016.

Feljton (2.): (Anti)korupcija u lokalnim sredinama – POSLEDICE

Karakter lokalne zajednice značajno određuje specifičnosti korupcije na lokalnom nivou. Naime, u lokalnoj zajednici postoje i deluju svi neophodni činioci za pojavu i širenje ...

[detaljnije]

0

Feljton (1.): (Anti)korupcija na lokalnom nivou – UZROK?

01. 11. 2016.

Feljton (1.): (Anti)korupcija na lokalnom nivou – UZROK?

Prošla je decenija ipo od demokratskih promena u Srbiji, a još uvek nije mnogo urađeno u suzbijanju korupcije i građani nemaju poverenja da državnim organima prijave zloupotrebe ...

[detaljnije]

0

Feljton (3.): Žene sa invaliditetom – dvostruka diskriminacija  u javnom i političkom životu

31. 10. 2016.

Feljton (3.): Žene sa invaliditetom – dvostruka diskriminacija u javnom i političkom životu

Saznanja o kršenjima ljudskih prava bazirana na činjenicama i dokazima predstavljaju značajan alat za pokretanje društvenih promena koje bi trebalo da vode ka unapređenju ...

[detaljnije]

0

Feljton (2.): Žene sa invaliditetom – dvostruka diskriminacija u zapošljavanju (VIDEO)

30. 10. 2016.

Feljton (2.): Žene sa invaliditetom – dvostruka diskriminacija u zapošljavanju (VIDEO)

Skoro svako istraživanje o osobama sa invaliditetom pretpostavlja nevažnost rodne (polne) podele, kao i ostale društvene dimenzije kao što su klasna, rasna, etnička i seksualna ...

[detaljnije]

0

Feljton (1.): Žene sa invaliditetom – dvostruka diskriminacija  u obrazovanju (VIDEO)

29. 10. 2016.

Feljton (1.): Žene sa invaliditetom – dvostruka diskriminacija u obrazovanju (VIDEO)

Jedna od najranjivijih društvenih grupa koja je podložna svim oblicima diskriminacije jesu osobe sa fizičkim, intelektualnim i mentalnim invaliditetom. Ove osobe čine oko ...

[detaljnije]

0

FELJTON: ,,Uzbunjivači – naša dobra namera’’ (8.)

29. 11. 2015.

FELJTON: ,,Uzbunjivači – naša dobra namera’’ (8.)

Prošlа je decenijа ipo od demokrаtskih promenа u Srbiji, а još uvek nije mnogo urаđeno u suzbijаnju korupcije. Grаđаni još uvek nemаju dovoljno poverenjа dа držаvnim orgаnimа ...

[detaljnije]

0

Vremenska prognoza