Naslovna  |  Projekti  |  Feljton (5.): (Anti) korupcija u lokalnim sredinama – GRAĐANSKI AKTIVIZAM
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projekti

05. 11. 2016. Čačak

Autor: Svetlana Kojanović / mr Marija Nedeljković Pravdić

Feljton (5.): (Anti) korupcija u lokalnim sredinama – GRAĐANSKI AKTIVIZAM

Karakter lokalne zajednice umnogome određuju specifičnosti korupcije na lokalnom nivou. Naime, ukoliko u lokalnoj zajednici postoje i deluju svi uslovi za pojavu i širenje korupcije, počevši od društveno ekonomske i političke situacije, preko nefunkcionisanja mehanizma socijalne kontrole, do krize moralnog sistema vrednosti, u takvoj sredini korupcija postaje sastavni deo svakodnevnog života. Prihvata se kao nešto što je uobičajno i što se ne mora skrivati.

 

Prema istraživanju koje je uradio Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka u dest gradova i opština zapadne Srbije (Čačak, Užice i Kraljevo, kao i opštine Gornji Milanovac, Požega, Lučani, Ivanjica, Čajetina, Kosjerić i Bajina Bašta ), postojeće antikorupcijsko zakonodavno nije dalo željene rezultate na lokalnom nivou vlasti, odnosno postoji problem odsustva primene antikorupcijske politike na nivou lokalne samouprave. Kao jedan od razloga, može se navesti i zavisnost od centralnih organa vlasti, usled čega dolazi do pojedinih vidova političke korupcije.

Rezultati pomenutog istraživanja ukazuju da je mišljenje građana da je korupcija veoma prisutna u odabranim opštinama / gradovima, gde je rad lokalne samouprave kao skupa organa ocenjen veoma negativno, dok veće poverenje građana jedino uživaju predsednici mesnih zajednica. Građani nisu zadovoljni ni radom nosilaca funkcija u javnim preduzećima i ustanovama (36,1%), kao ni političkim strankama koje su na vlasti (26,9%). Veoma negativno su ocenjene i institucije koje bi trebalo do doprinesu borbi protiv korupcije (Policijska uprava, Sudstvo i Tužilaštvo), kao i lokalni mediji.

 

Građani nisu zadovoljni ni uslugama na lokalnom nivou (dom zdravlja, bolnica). Veće poverenje građana uživaju jedino kulturne institucije, škole, nevladine organizacije i vrtići. Rezultati istraživanja pokazuju da građani smatraju da najveću odgovornost za stanje korupcije u gradu/opštini snosi lokalna samouprava kao skup organa, a da su upravo građani ti koji mogu najviše da doprinesu borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Participacija građana u kontroli rada opštinskih organa u odabranim opštinama/ gradovima je na nezadovoljavajućem nivou. U skladu sa navedenim gradovima  Čačak, Užice i Kraljevo, kao i opštine Gornji Milanovac, Požega, Lučani, Ivanjica, Čajetina, Kosjerić i Bajina Bašta još uvek nisu usvojile Lokalne akcione planove za borbu protiv korupcije, te je stoga je neophodna veća angažovanost civilnog sektora, pritisak medija na organe lokalne samouprave i građanski aktivizam u cilju usvajanja tih dokumenata.

 

Istraživanje je pokazalo da veoma visok procenat građana u odabranim opštinama (89,5%), podržava inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije i da građani imaju najviše poverenja u stručnjake za oblasti u kojima ima korupcije. Visok procenat ispitanika misli i da bi građani trebalo da budu uključeni u rad antikorupcijskog tela na nivou lokalne samouprave (36,1%), kao i građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije (18,5%).

Borba protiv korupcije je, dakle, proces u koji moraju biti uključeni svi društveni činioci sa iskrenom posvćenošću i željom da se dođe do uređenog društva u kome se poštuje vladavina prava i moralna načela. Do sada su se u  borbi  protiv korupcije najbolje i pokazali sami građani.

 

Lokalne zajednice imaju snažne demokratske potencijale koji leže u razmeni mišljenja i učešću građana u procesu odlučivanja . Oni su neophodni  za stvaranje osećaja sigurnosti i solidarnosti. Zbog ovakvog potencijala posebnu pažnju zaslužuje  proces uklanjanja svih negativnih pojava među kojima je i korupcija.

Jedna od naših glavnih pretpostavki jeste da je većina ljudi u osnovi poštena i da će se ponašati sa integritetom. Naravno, ukoliko im sistem i vladavina prava dozvole da taj integritet sačuvaju. Sasvim je sigurno da je to težak put sa mnogo prepreka, ali pogubno bi bilo, kako za sadašnje tako i za buduće generacije, da se od te borbe odustane.

 

 

 

Ovaj feljton je sastavni deo projekta ‘’(Anti)korupcija u lokalnim sredinama ’’ koji realizuje Preduzeće za medije i konsalting MEDIA TEAM LEADER CK d.o.o. uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Nema komentara.

Ostavi komentar

Vremenska prognoza