Naslovna  |  Projekti  |  ФЕЉТОН: Улога и значај локалне самоуправе у процесу европских интеграција (4.)
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projekti

28. 11. 2019.

Autor: ObjektivNo1

ФЕЉТОН: Улога и значај локалне самоуправе у процесу европских интеграција (4.)

ПОГЛАВЉЕ 23 – борба против корупције

Србија је у протеклим годинама прошла кроз дубоке политичке, социјалне, културне и институционалне промене. Законодавне промене у области локалне самоуправе, које су у току, представљају основ за демократизацију политичких структура које су у улози доносиоца одлука. Године у којима се борба против корупције налазила на врху приоритета Владе и грађана нису искоришћене за јачање институција, чиме би се обезбедило да систем функционише без обзира на постојање „политичке воље“. Ни европске интеграције нису искоришћене довољно да покрену реформе. Значајан део активности из Акционог плана за Поглавље 23 европских интеграција, које се односе на борбу против корупције, још увек није испуњен. За разлику од републичког нивоа, који је у фокусу интереса јавности, градски и општински нивои још нису у пуној мери доспели у жижу интересовања када је у питању борба против корупције. У малим местима, која су далеко од интереса националних медија и где свако сваког познаје ситуација је поражавајућа. Упркос постојању елементарних законских предуслова (Закон о локалној самоуправи, Закон о слободном приступу информацијама, Закон о узбуњивачима), као и јавно изражених друштвених опредељења (демократизација, борба против корупције, принцип транспарентности, итд.), рад локалних самоуправа, утицај јавности и партиципација грађана у контроли рада општинских органа у Србији су и даље на незадовољавајућем нивоу.

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ

Један од модела за борбу против корупције на локалном нивоу је оснивање Локалних антикорупцијских форума (ЛАФ). Анализом података о реализацији мере 2.2.10.37 из Акционог плана за Поглавље 23, којом је предвиђена израда локалних антикорупцијских планова и оснивање независних антикорупцијских тела, као и према подацима Агенције за борбу против корупције од маја, 2018.  године, утврђено је да само десет градова/општина испунило своју обавезу о оснивању ЛАФ-а  за коју је рок био 30.јун 2017. године. Забрињава чињеница да чак 56 градова и општина није одговорило Агенцији за борбу против корупције или није ништа урадило на пољу борбе против корупције, а да је код 15 локалних самоуправа забележена стагнација. Иначе, ЛАФ је тело састављено од грађана, узбуњивача и припадника професија са интегритетом, изабраних од стране цивилног друштва, медија, струковних удружења, удружења привредника и синдиката у транспаретној процедури где су кључни критеријуми грађански и професионални интегртет, стручност и посвећеност борби против корупције. Кроз процес избора и успостављања ЛАФ-а грађански и професионални интегритет се претвара у институционални интегритет новоформиране антикорупцијске институције на нивоу града/општине.

Три су кључна начела на којима би требало да се базира добро управљање у свакој јединице локалне самоуправе. То су:

-              Одговорност

-              Отвореност

-              Грађански надзор

Одговорност представља један од најкомплекснијих принципа доброг управљања који подразумева постојање јасних и прецизних механизама за утврђивање политичке, дисциплинске, прекршајне или кривичне одговорности јавних службеника и функционера. Огледа се у напорима ЈЛС у спровођењу антикорупцијских јавних политика као што су:

-              Механизми за заштиту узбуњивача - лица која пријављују сумњу на постојање корупције.

-              Поступање ЈЛС у складу са обавезама из Закона о Агенцији за борбу против корупције.

-              Постојање и примена интерних антикорупцијских механизама и политика.

 

Отвореност је принцип који би требало да се перманенто развија у складу са околностима и степеном развоја јавне управе. Унапређење овог принципа је стални изазов и предмет преиспитивања и проширења како форми, тако и садржине онога што се јавности ставља на увид. То, између осталог, подразумева:

-              Транспарентност рада Скупштине ЈЛС;

-              Транспарентност поступака јавних набавки;

-              Транспарентност конкурса које објављује ЈЛС;

-              Постојање механизама и алата којима се остварује и промовише отвореност у раду.

 

Грађански надзор  у процесу формулисања и праћења јавних политика једно је од веома важних поља доброг управљања на локалном нивоу. Укључивање грађана у тај процес важан је гарант очувања аутономије, солидарности, поверења, као и гарант доношења одлука са добрим ефектима и брзог реаговања на донете одлуке са потенцијално лошим последицама. Отвореност локалне самоуправе према учешћу грађана, односно њена проактивна улога у иницирању и охрабривању грађана да учествују (а што се огледа велики делом и кроз транспарентан рад) је област коју је неопходно увек изнова унапређивати и то посебно:

-              у процесу усвајања јавних политика на локалном нивоу

-              у креирању и праћењу трошења буџета општине/града

УЛОГА МЕДИЈА

Улога медија у једном друштву је од непроцјењивог значаја   за развој тог друштва. Наиме, управо су медији субјекат који  креира јавно мњење, ствара афирмативну или критичку грађанску  свест. Захваљујући медијима, грађани  остварују онај  иницијални услов за њихову партиципацију, а то је информисање.  Могло би се рећи да је јавни ангажман медија у циљу указивања на корупцију и повећања одговорности власти исто толико политички важан и друштвено користан као и стално залагање за демократизацију и друштвене реформе, заштиту људских слобода и права, критику неодговорног понашања кључних државних и локалних институција и јавних функционера.  Наравно, тај значајан посао медији не могу обавити без активног учешћа грађана. Врло често најзначајније информације новинари добијају од обичних грађана, својих читалаца, гледалаца, слушалаца и даљим истраживањем и анализама граде своје приче које понекад имају пресудну улогу у решавању конкретних примера корупције.

АНТИКОРУПТИВНИ МЕХАНИЗМИ

Стратегија за сузбијање корупције мора бити свеобухватна. Да би дошло до ефикасне примене мера за смањење корупције у локалним самоуправама, неопходно је да буду испуњени одређени предуслови, које ће неки назвати општим местима, али без њих се не могу остварити било какви резултати. Поред доношења нових и неопходних измена прописа, треба обезбедити њихово спровођење, неопходно је поштовање међународих конвенција и докумената, прописа и стандарда. Исто тако неопходне су следеће ствари: примена Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њено спровођење, процесуирање и кажњавање носиоца коруптивних активности, оснаживање и давање већих ингеренција независним институцијама, јачање капацитета и транспарентност рада свих надлежних институција и сл. Владавина права, поштовање закона, добра управа, уважавање мишљења, препорука, одлука и решења независних тела и антикорупцијских органа су неопходни предуслови за успешну борбу против корупције. Такође је неопходна превенција корупције и подизање свести грађана о негативним последицама корупције и на тај начин утицање на систем вредности и прихваћене културне обрасце и начине понашања.

Ако се узме у обзир дубока укорењеност корупције у нашем друштву, њене специфичности и појавни облици неопходно је укључити све расположиве механизме и начине за њено сузбијање и превенцију коруптивних активности, као и све актере који могу допринети њеном смањењу. Пред тога, треба узети у обзир резултате истраживања, анализа и друге доступне налазе, као и примере добре праксе и спроводити мониторинг и евалуацију корупције и борбе против корупције. Један од главних начина за сузбијање корупције јесте транспарентност, односно обезбеђивање доступности информација јавности. У данашње време висок степен развијености информационих технологија омогућава и значајно олакшава размену информација и омогућава њихово јавно објављивање. Такође, да би грађани повратили поверење у институције и у стварну намеру да се сузбије корупција неопходно је кажњавање оних који су одговорни за дела корупције, пре свега за дела ‘’крупне’’ и политичке корупције. Процесуирање и кажњавање не би требало да заобиђе корумпиране високе функционере, укључујући и оне из владајуће партије. Неопходно је прекинути праксу, према којој је борба против корупције део предизборне или политичке кампање и остаје искључиво на речима.

Следећа тема:

Напомена: У овом тексту коришћени су подаци из Зборника радова ''Локалне самоуправе и приступни преговори''  групе аутора, који је објавио Центар за демократију из Београда.

Овај фељтон реализован је у оквиру истименог пројекта који је подржао град Чачак. Ставови и мишљења су искључива одговорност аутора и нужно не представљају ставове органа који је доделио средства.

Nema komentara.

Ostavi komentar

Vremenska prognoza