Naslovna  |  Projekti  |  ФЕЉТОН: Улога и значај локалне самоуправе у процесу европских интеграција (5.)
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projekti

28. 11. 2019.

Autor: ObjektivNo1

ФЕЉТОН: Улога и значај локалне самоуправе у процесу европских интеграција (5.)

ПОГЛАВЉЕ 27 – животна средина

Активности које се тичу заштите животне средине на нивоу локалне самоуправе су бројне и веома захтевне за локалне администрације. Република Србија је усвојила најбитније стратешке документе којима се регулише политика животне средине. Такође, усвојен је сет закона и поџаконских аката из области животне средине који су у великој мери усклађени са стандардима Европске Уније. На тај начин створен је и регулаторни оквир у овој области чиме су и локалне самоуправе добиле значајну улогу у спровођењу ових прописа и дефинисању адекватних управљачких механизама, али и тежак задатак реализације истих.

 

Под појмом квалитет животне средине, у најопштијем смислу, подразумева се релативно стабилна (просторна и временска) одређеност човекове средине са већим бројем међусобно повезаних фактора из четири основне области: природних и створених ресурса, активности и процеса у средини, средстава и мера за остваривање еколошке политике и утицаја човекове средине на друштвени развој. Квалитет животне средине претпоставља очување еколошке равнотеже у њој у облику који омогућава опстанак и развој човека.

Према Закону о локалној самоуправи из 2007. године („Службени гласник РС“, број 129/07) предвиђено је да локална самоуправа доноси и спроводи програме и пројекте локалног економског, социјалног и еколошког развоја и стара се о унапређењу општег оквира за развој општине. Успостављањем одрживог склада између привредног развоја и окружења, тј интеграције простора и животне средине у социоекономски развој, долази се до циљне идеје о одрживом развоју. При томе, стратешко планирање на локалном нивоу добија форму процеса, које се заснива на хоризонталној координацији различитих сектора, подразумевајући константан рад на развојним проблемима. Локалне самоуправе већ имају значајне надлежности, а у будућности ће имати још више обавеза у погледу спровођења великог дела одредаба закона у домену заштите животне средине, као и у погледу праћења и извештавања о стању животне средине на локалном нивоу.

Европска унија је развила свеобухватно законодавство у области заштите животне средине које обухвата преко 200 правних аката који се односе на хоризонтално законодавство, квалитет вода и ваздуха, управљање отпадом, заштиту природе, контролу индустријског загађења и управљање ризицима, хемикалије, буку и шумарство.

Када је у питању наша земља, Преговарачка група за поглавље 27 је крајем 2014. године на Билатералном скринингу у Бриселу представила стање животне средине и то у областима: хоризонтално законодавтсво, квалитет ваздуха, управљање отпадом, заштита природе, бука, климатске промене, индустријско загађење, хемикалије, цивилна заштита и заштита вода. Представљени су начелни планови у погледу постизања пуне транспозиције, кораци у даљој имплементацији, као и мере јачања капацитета и припреме планских докумената.

Предвиђа се да ће Србија до краја 2018. године у потпуности пренети важеће законодавство Европск Уније. Одређене анализе показују да постојећи финансијски и административни капацитети нису довољни за пуно и ефективно спровођење европског законодавства. Трошкови апроксимације у области животне средине обухватају инвестиционе, оперативне и административне трошкове и процењени су на око 11 милијарди евра у периоду од 20 година. Највећи део улагања очекује се у секторима вода и отпада јер се, Директива о депонијама и Директива о третману комуналних отпадних вода, сматрају најтежим и најскупљим и подразумевају трошкове јавног сектора. У циљу успешне примене дела правног система ЕУ, као што је Поглавље 27 о животној средини, и да би се достигли европски стандарди у области заштите животне средине, јединице локалне самоуправе ће морати да унапреде своје административне капацитете и буду у стању да обезбеде значајна финансијска средства.

Половином 2015. године урађен је Пост-скрининг документ који садржи додатне информације (статус планова транспозиције и имплементације) о аспектима спровођења ЕУ прописа у области животне средине. Документ је развијен у оквиру Преговарачке групе 27 и даје приказ циљева из области животне средине, институционални оквир, преглед стања по секторима и планове апроксимације, затим даје процену трошкова и финансирање имплементације као и напредак у транспозицији.

Документ прати стратешки правац који је дефинисан Националном стратегијом за апроксимацију у области животне средине, усвојене октобра 2011. године. Национална стратегија апроксимације у области животне средине има циљ да, као прво, одговори на изазове примене законодавства Европске уније у области животне средине у Србији, и као друго, да обезбеди чврсту основу за приступне преговоре у оквиру Поглавља 27. Стратегија има за циљ да одговори на изазове настале приступањем ЕУ степеном промена неопходних за организовање и функционисање институција надлежних за заштиту животне средине, и приступом за превазилажење економског недостатка између уобичајеног начина пословања и пуног поштовања правних тековина Европске уније.

Због свега наведеног биће направљен Акциони план за развој институционалних капацитета за спровођење прописа из Поглавља 27. У том смислу, потребно је предочити надлежним државним органима за послове животне средине на локалном нивоу какве обавезе и надлежности проистичу из законске регулативе.

Напомена: У овом тексту коришћени су подаци из Зборника радова ''Локалне самоуправе и приступни преговори''  групе аутора, који је објавио Центар за демократију из Београда.

Овај фељтон реализован је у оквиру истименог пројекта који је подржао град Чачак. Ставови и мишљења су искључива одговорност аутора и нужно не представљају ставове органа који је доделио средства.

Nema komentara.

Ostavi komentar

Vremenska prognoza