Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Gornji Milanovac

13. 09. 2016. Gornji Milanovac

Izvor: ObjektivNo1.

G.Milanovac: Opštinsko veće prihvatilo predlog rebalansa budžeta

U Gornjem Milanovcu održana je sedma sednica Opštinskog veća, na kojoj je utvrđen predlog odluke o drugom rebalansu budžeta za 2016.godinu.

Na početku sednice donet je Zaključak o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu i upućen je Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Predsednik opštine Dejan Kovačević istakao je da se drugim rebalansom budžeta opštine Gornji Milanovac predlažu ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 1.557.659.000,00 dinara. Opština je morala da obezbedi dodatna sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara po presudama sudova vezanih za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica kao i dodatna sredstva u iznosu od 800.000,00 dinara za prevoz uginulih životinja. Dodatna sredstva  u iznosu od 800.000,00 dinara opredeljena su i Mesnoj zajednici Rudnik za isplatu zaostalih zarada i sudskih troškova za rad sekretara mesne zajednice.

„Ovim dodatnim sredstvima se ne abolira  odgovornost bivšeg predsednika mesne zajednice koji je podneo ostavku a koji je bio dužan da isplaćuje zarade i da obezbedi sredstva za isplatu zarada za sekretara. To nije bila dužna da radi ni opština Gornji Milanovac ni Opštinska uprava već mesna zajednica. Prethodni predsednik to nije obezbedio tako da će za svoje postupke snositi odgovornost pred nadležnim državnim organima, a mi smo morali obezbediti dodatna sredstva da nam Mesna zajednica ne bi bila u blokadi“, istakao je predsednik opštine. Ovim rebalansom kod Predškolske ustanove „Sunce“ izvršeno je preusmeravanje sredstava u iznosu od 3.450.000,00 dinara u cilju opremanja novoizgrađenog prostora za smeštaj dece. Tehničkoj školi „Jovan Žujović“ bilansirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.100.000,00 dinara po osnovu sudske presude Apelacionog suda u Kragujevcu kojom je škola obavezana da plati na ime naknade štete i sudskih troškova ovaj iznos.

Predsednik opštine istakao je da je ranije bila praksa škola da ne obaveštavaju Opštinsku upravu o pokrenutim postupcima zato će ubuduće sve postupke  voditi Opštinski pravobranilac, kako je to trebalo i ranije da bude. Ovim rebalansom opština, kao jedan od osnivača Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje opredelila je dodatnih 4.000.000,00 dinara na ime učešća u njegovim investicionim aktivnostima. Javnom preduzeću za izgradnju opštine opredeljeno je dodatnih 1.600.000,00 dinara za rekonsturukciju Železničke ulice kod Vrtića, kao i 4.500.000,00 dinara za regulaciju potoka Jakljevo. Javnom preduzeću za puteve opredeljena su dodatna sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara na ime isplate naknade štete, izgubljene dobiti kao i troškova parničnog postupka, takođe 1.500.000,00 dinara za nabavku goriva za zimsku službu, saniranje klizišta, 1.270.000,00 dinara za nabavku opreme za zimsku službu i 800.000,00 dinara za nabavku cevi.

 


Takođe, donet je Zaključak o utvrđivanju Predloga Odluke o matičnom području na teritoriji opštine Gornji Milanovac i upućen je Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


U nastavku sednice Veće je donelo i uputilo Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje Zaključak o utvrđivanju Predloga odluke o stipendiranju učenika i studenata sa teritorije opštine Gornji Milanovac. „Ovom odlukom krug korisnika opštinske stipendije proširen je u odnosu na dosada važeću Odluku o stipendiranju učenika i studenata. Po prvi put opština Gornji Milanovac će stipendirati studente prve godine studija koji su prethodne godine završili srednju školu i bili nosioci Vukove diplome. Postignuti rezultat na studijama neće se više utvrđivati kao do sada nego samo u odnosu na prethodnu godinu studija. Sam postupak je preciziran i pojednostavljen. Smanjen je broj dokumenata koje učenici i studenti prilažu. Naime, ukinuta je obaveza da učenici i studenti uz ostalu dokumentaciju prilažu i ugovor koji bi ukoliko bi dobili stipendiju potpisali sa opštinom. Konkurs svake godine raspisuje Komisija za učeničke i studentske stipendije koju imenuje Opštinsko veće. Žalba na odluku Komisije može se uputiti Opštinskom veću. Iznose opštinske stipendije utvrđuje predsednik opštine koji zaključuje ugovore o stipendiranju. Isplata se vrši preko poslovne banke u deset mesečnih rata“, istakao je načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović.


 Takođe, donet je Zaključak o utvrđivanju Predloga odluke o pravu na besplatan boravak trećeg i svakog narednog deteta u Predškolskoj ustanovi „Sunce“ sa teritorije opštine Gornji Milanovac, kao i Zaključak o prihvatanju Informacije o pripremljenosti  osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac za početak školske 2016/2017 godine.


Na današnjoj sednici doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac. Načelnik Opštinske uprave ovom prilikom  istakao je da je ovom sistematizacijom predviđeno 81 radno mesto sa 121 izvršiocem na neodređeno vreme i jednim postavljenim licem što je u skladu sa maksimalnim brojem zaposlenih prema Uredbi Vlade Republike Srbije i Odluci Skupštine opštine Gornji Milanovac od decembra prošle godine. Pravilnikom se uređuje Opštinska uprava u skladu sa Odlukom o Opštinskoj upravi od 05.07.2016. godine, kojom je predviđeno 5 Odeljenja i 3 Kancelarije. Smanjen je broj rukovodećeg kadra. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika Uslužni centar Opštinske uprave radiće do 17 časova. Načelnik je takođe istakao da niko od zaposlenih neće ostati bez posla.

 


Doneto je i Rešenje o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za angažovanje asistenata za rad sa učenicima kojima je potrebna dodatna mera podrške u obrazovanju.


Većnici su jednoglasno doneli Rešenje kojim se imenuje Savet za zdravlje na teritoriji opštine Gornji Milanovac, kao i Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Ono što je novina jeste broj članova Saveta koji je smanjen, a u cilju češćeg sastajanja njihovih članova i efikasnijeg rada. 


Skupštini opštine je upućen  na razmatranje radi davanja saglasnosti Zaključak o prihvatanju izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu kao i  Zaključak o prihvatanju izmena Programa poslovanja JP “Sportsko - rekreativni centar“ Gornji Milanovac za 2016. godinu.


Na kraju, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na izmene finansijskih  planova i planova rada mesnih zajednica Teočin i Brusnica u 2016.godini, Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kao i Rešenje o promeni aproprijacije.


Nema komentara.

Ostavi komentar