Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Gornji Milanovac

04. 10. 2016. Gornji Milanovac

Izvor: ObjektivNo1.

Veće G.Milanovac: Prihvaćen predlog o smanjenju lokalne komunalne takse

Opštinsko veće u Gornjem Milanovcu, utvrdilo je predlog odluke o smanjenju lokalne komunalne takse.

Na osmoj sednici Opštinskog veća razmatrano je devetnaest tačaka.


Na početku sednice donet je Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

„Ovoj sada izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama pristupa se iz razloga propisivanja konkretnih mera radi naplate zauzeća javnih površina. Izmenama se propisuje način plaćanja lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnoj površini ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe. U opštem delu ove odluke propisan je način naplate, podnošenje prijava i organ koji je nadležan za utvrđivanje i naplatu svih lokalnih komunalnih taksi u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. U drugom delu odluke došlo je do promene onoga što je i najznačajnije u vezi sa Odlukom, a to je lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda, starih i umetničkih zanata i domaće radinosti.

Predviđeno je smanjenje plaćanja ove lokalne komunalne takse za sve one objekte koji prostor koriste u skladu sa ovom Odlukom i u skladu sa urbanističkim uslovima koje daje Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove. Nakon usvajanja ove Odluke na sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac u ekstra zoni po m2 obveznici će dnevno plaćati 10 dinara umesto dosadašnjih 12 dinara. U prvoj zoni će plaćati 8 dinara umesto dosadašnjih 10 dinara, u drugoj zoni 3 dinara umesto dosadašnjih 5 dinara i u trećoj zoni 2 dinara umesto dosadašnjih 3 dinara. Taksa se plaća na osnovu Rešenja Opštinske uprave o odobrenju korišćenja prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe.

 

 

Takođe, ovom Odlukom predviđene su i posebne odluke koje dosada nisu postojale. U slučaju donošenja rešenja kojim se odbija zahtev za korišćenje prostora  na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe kao i u slučaju da nije podneta prijava za utvrđivanje ove lokalne komunalne takse kao i onda kada je istekao period za koji je bilo odobreno korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, a postoji sumnja da se faktički vrši korišćenje prostora, na lice mesta će, u roku od 15 dana, izaći građevinski, komunalni i poreski inspektor Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, koji će utvrditi da li se faktički koristi prostor na javnim površinama ili poslovni prostor odnosno koja se površina prostora faktički koristi.

Ukoliko inspektori prilikom izlaska na lice mesta, utvrde neke od sledećih slučajeva: da se koristi veća površina prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe od one koja je dozvoljena rešenjem nadležnog organa; da se koristi prostor na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe i pored postojanja rešenja kojim se odbija zahtev za korišćenje; da se prostor na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe koristi faktički iako nije podneta prijava kao i ako se prostor na  javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija koristi i nakon isteka perioda koji je odobren rešenjem nadležnog organa.

Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac vršiće na osnovu donetog rešenja naplatu lokalne komunalne takse. Za korišćenje prostora na javnim površinama radi održavanja javne manifestacije, prezentacije proizvoda, vašara, odnosno priredbe koja nije neprofitnog ili političkog karaktera, a za koju se ne plaćaju ulaznice, plaća se lokalna komunalna taksa dnevno, u iznosu od 750 dinara za svaki m2 korišćenja prostora na javnim površinama. Ovo je dosada radila Mesna zajednica Gornji Milanovac, uz nejasan pravni osnov, i naplaćivala 2.650,00 dinara po m2“, istakao je načelnik Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac Aleksandar Jevtović.

 


„ Ono što je značajno za građane Gornjeg Milanovca sa jedne strane, a za budžet opštine Gornji Milanovac sa druge, jeste da smo mi izlaskom inspekcije na teren utvrdili da neverovatnih 95% vlasnika ugostiteljskih objekata, koji koriste javnu površinu za obavljanje svoje delatnosti za terase, nije imalo nikakvo rešenje o korišćenju tih javnih površina i nisu plaćali naknadu opštini Gornji Milanovac za zauzeće takvih površina. Čak i kada su dobijali rešenja kojim su odbijeni za postavljanje takvih objekata, a takav objekat faktički postoji i oni ga koriste, nisu imali nikakvu kaznu, tako da smo odlučili u prvom koraku da smanjimo takse za one koji su revnosni i koji plaćaju svoje obaveze prema opštini, te smo tako prema tarifama smanjili 20% takse za korišćenje, a sa druge strane smo uveli kaznene mere i prebacili odgovornost na vlasnike ugostiteljskih objekata koji ne plaćaju svoje obaveze. Vlasnik je dužan da prijavi ukoliko koristi javnu površinu za obavljanje svoje delatnosti. Ukoliko to ne prijavi, plaćaće skuplje.

Kada se radi o objektima za koje ne postoji mogućnost da se dobije dozvola da budu na toj površini, oni će plaćati tri puta skuplje sve dok se ne reši pravni status takvog objekta. Više se neće desiti da neko postavi bilo koji objekat na javnoj površini u opštini, a da ne plati taksu. Zašto je to u proteklom periodu rađeno i zašto to nije kontrolisano i zašto je napravljena pravna praznina da kada nekom date rešenje da ne može da koristi javnu površinu a on je i dalje koristi i ne plaća nikom ništa. To više neće moći. Niko neće biti privilegovan u opštini Gornji Milanovac, bez obzira kojoj političkoj opciji pripada. Značajna stvar je i organizacija vašara i ovo je prvi korak u organizaciji koji ćemo preduzeti, a to je da jednostavno novac bude transparentno prikazan u budžetu opštine Gornji Milanovac i da na transparentan način bude potrošen.

Nažalost, sa tim novcem dosada je raspolagala Mesna zajednica Gornji Milanovac, bez ikakvog pravnog osnova. Taj novac su koristili tako što su na Savetima Mesne zajednice donosili odluku da li će sami sebi plaćati dnevnice za sastanke ili neće, da li će neko imati 3.000,00 dinara po sednici Saveta Mesne zajednice ili neće. Na to su trošene pare poreskih obveznika. Od sada će vašar organizovati opština i sav novac od vašara biće u budžetu opštine, koji ćemo iskoristiti za poboljšanje infrastrukture“, izjavio je predsednik opštine Dejan Kovačević.


Donet je i Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o prestanku finansiranja sporta i fizičke kulture iz budžeta opštine Gornji Milanovac i upućen je Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Predsednik opštine istakao je da će se sport i dalje finansirati iz budžeta opštine, ali na drugačiji način, u skladu sa Zakonom o sportu koji je stupio na snagu 2016. godine.
U nastavku sednice doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac, kao i Rešenje kojim se imenuje Komisija za dodelu stipendija opštine Gornji Milanovac.

 

 

Opštinsko veće dalo je saglasnost na izmene programa poslovanja Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac za 2016. godinu, izmene finansijskog plana Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje „Kulturni centar“ Gornji Milanovac za 2016. godinu, kao i na drugu izmenu finansijskog plana za 2016. godinu - srednje obrazovanje, Tehnička škola „Jovan Žujović“ Gornji Milanovac.
Takođe, doneta su Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana direktnih  budžetskih korisnika - Predsednika opštine Gornji Milanovac i Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu.


Doneta su rešenja kojim se daje saglasnost na izmene finansijskog plana i plana rada mesnih zajednica: Rudnik, Grabovica i Lunjevica, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Gornji Milanovac o finansiranju posebnih programa u oblasti sporta u opštini Gornji Milanovac u 2016. godini. Takođe, većnici su doneli Rešenje kojim se ne daje saglasnost na izmenu finansijskog plana i plana rada Mesne zajednice Gornji Milanovac za 2016. godinu.
Na današnjoj sednici doneta su Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve i Rešenja o promeni aproprijacije.
Na kraju  zesedanja usvojen je zapisnik Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa i napada pasa lutalica. Donet je Zaključak o ispravci zaključka Opštinskog veća od 22.08.2016. godine, kao i Zaključak o prenosu finasijskih sredstava sa uplatnog računa budžeta za Mesnu zajednicu Polom - Rajac vodovod na račun Udruženja građana „vodovod Rajac“.

Nema komentara.

Ostavi komentar

Vremenska prognoza